Επικοινωνία

Possidona Beach Hotel

Γερακινή, Χαλκιδική, Ελλάδα, 63100
23710 51607
23710 51843
23710 53390
info@possidonabeach.gr